Bavelse Kirke 1.9.2020

http://www.glumsoe-bavelse-naesby.dk/245185659

Bavelse Kirke ved Bavelse Gods

Bavelse har navn efter en landsby “Bavløse”, som endnu i 1600-tallet havde 13 gårde, men derefter opslugtes af herregården
Bavelse. (Se kort med kirkens beliggenhed og adresse).

 

 

Bavelse Kirke er kørestolsvenlig, da der ikke er trapper ind til kirkegården og kirken.

Kirken er en rigtig sjællandsk landsbykirke med velbevaret kor og skib fra Valdemarstiden og et gotisk tårn og våbenhus.

Kirken ligger tæt på Bavelse Sø, som hænger sammen med Tystrup Sø, adskilt af Rejnstrup Holme (se topfoto). Et fuglebeskyttelsesområde  

Tystrup-Bavelse søerne

Tystrup-Bavelse søerne

Der blev  fra 1957 gennemført en fredning, som sikrer områderne hele vejen omkring

Tystrup-Bavelse søerne. Nord for søerne er det især skove og store godsmarker, medens det på sydsiden i højere grad er det åbne landbrugsland med små landsbyer og mindre gårde der er i fokus. 

En flok hjorte, man ser næsten altid hjorte her på stien ned mod søerne

En flok hjorte, man ser næsten altid hjorte her på stien ned mod søerne