Generalforsamling torsdag 3. september 2020, kl. 19

OBS: i Gymnastiksalen på Glumsø skole

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet skal være formanden Visti Christoffersen, Elmevej 45 i hænde senest 6 dage før.

Efter generalforsamling vil der med baggrund i ”Hvad vil, må og kan vi med Glumsø sø og tilliggende arealer” være indlæg fra Naturvejleder Lars Walsted Christoffersen.

Alle er velkommen

Glumsø og Omegns Lokalråd

www.mærkGlumsø.dk

Lokalrådet for borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse sogne.

 


Se gamle referater 

 


Debatmødet 7. juni 2018

 

Lokalrådet 7. juni 2018

Lokalrådet 7. juni 2018

 

6. arbejdsgrupper i gang til borgemødet 7-6-2018

6. arbejdsgrupper i gang til borgemødet 7-6-2018

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalrådet arbejder med borgerinddragelse og vi ser dette som en væsentlig styrke for at gennemføre projekter og aktiviteter. En af vejene for borgerinddragelse er
LUP – Lokale Udviklings Planer.
I 2015 gennemførte lokalrådet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse (LUP), der gav et godt fingerpeg om hvilke ønsker borgerne havde til opgaver lokalrådet skulle arbejde med. En stor del af disse opgaver er nu løst, så vi vil derfor i løbet af efteråret 2017 foretage en ny undersøgelse, hvor vi håber, du vil komme med dine input og ønsker.
På denne baggrund har lokalrådet arrangeret et

borgermøde onsdag 22. november 2017 i Den Gule Cafe på Glumsø skole

(se referat under referater 2017)

hvor man vil orientere mere dybdegående om baggrunden for LUP’en og om de enkelte aktiviteter der kan stemmes på.
Se nedenfor hvilke ideer som vi kan stemme på. Du er også meget velkommen til selv af skrive en ide eller flere ind til os eller kontakte os direkte med dine ideer eller andre forslag på mail glumsoelokalraad@gmail.com eller på mobil 4123 2612 (lokalrådets formand).
Sådan ser ideerne ud lige nu, har du en ide der ikke er kommet med?:
Byen
Boligudvikling – tilflytning til byen af alle aldersklasser og kategorier*
Bevarelse af vuggestue, børnehaver, skole
Adgang til offentlige toilet(ter) i byrummet
Indretning af hyggeområde på parkeringspladsen (tidligere pølsevognsplads)
Infrastrukturen
Glumsø Stations fremtid *
Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister *
2 minus 1 vej og Cykelsti mellem Herlufmagle og Glumsø
Bedre kollektiv transport i lokalområdet, (sammenhæng mellem Glumsø og omegn)
Cykel/gangbro over den nye banetrace som forlængelse af Åsø bygade.
Dette giver bl.a. gående og cyklister mulighed for i området hvor den nu nedlagte vejbro var, at komme fra vest til øst og visa versa uden at skulle helt over Glumsø eller Møllebækvej.
Synliggørelse af lokalområdet
Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger *
Bedre markedsføring/promovering af de tilbud, faciliteter, som allerede er, eventuel turistbrochure
Byporte – synliggørelse af indkørsel til byen på jernbanebroerne og veje
Naturen og/eller turisme
Glumsø naturcenter*
Forbedringer ved Hjertestien *
Glumsø på Sjællandsleden *
Adgang til skov og land – udvalgte steder forbindes med systemer af stier, markveje genoprettes og nye spor laves*
Både og kanoer på søen – evt. en sejlklub/ Roklub (udnyttelse af bygninger ved tidligere rensningsanlæg)
Udlægning og navngivning af stier i området eks. (hjertestien, Poul Eriks sti, osv)
Etablering af muldtoilet ved Smørhullet
Videreudvikling omkring vores badestrand, eksempelvis, badebro, vinterbadningsfaciliteter (omklædning, sauna)
Bænkesæt sat op ved stranden, det ville være fint for dem der bader, så var der lidt at lægge håndklædet
Vandrehjem i Glumsø
Infostander der fortæller hvordan naturstyrelsens arealer må anvendes og hvordan de lokale skove må og kan anvendes
Et aktivt liv
Legepladser i Glumsø *
Skibakke-optræk om vinteren på den store kælkebakke i anlægget.
Udendørs træningscenter.
Et sted hvor unge må være uden at folk på Facebook bliver rasende fordi man hører høj musik og hvor man må drikke
Et sted hvor unge (6-16 år) kan spille computerspil
Flere/bedre sportsmuligheder
Udendørsscene ved biografen og f.eks en drive-in-biograf
Udvidelse af Glumsø Hallens kapacitet – eksempelvis bedre faciliteter for opbevaring af redskaber og rum for mindre aktiviteter som yoga, spinning, fitness, mindre gymnastikhold.

Andet
Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og faciliteter – eksempelvis, skolen og andre institutioners omgivelser, veje/stier/beplantninger, shelter ved speedwaybanen.
Har du andre forslag til aktiviteter, der kan være med til at sikre en god udvikling i Glumsø og omegn?
Du er også meget velkommen til selv af skrive en ide eller flere ind til os eller kontakte os direkte med dine ideer eller andre forslag på mail glumsoelokalraad@gmail.com eller på mobil 4123 2612 .

Se mere   http://www.glumsoavis.dk/LUP-side