Se referatet 

Generalforsamling og Borgermøde:
Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen

Borgermøde om Glumsø’s udvikling

Glumsø og Omegns Lokalråd har gennem længere tid arbejdet med spændende projekter og planer for at skabe udvikling og bosætning i Glumsø. De planer bliver foldet ud, når Lokalrådet holder generalforsamling torsdag den 28. marts kl. 19:00 i Den gule Café på Glumsø skole.

Efter generalforsamlingen er der indkaldt til borgermøde med en meget spændende dagsorden om de projekter, der vil komme til at præge udviklingen i Glumsø og Omegn de kommende år.

Spånpladegrunden – hvad sker der dér? Næstveds borgmester, Carsten Rasmussen og formanden for plan- og erhvervsudvalget, Daniel Lilleroi vil præsentere de grundlæggende ideer og planer for, hvad området ved Glumsø Sø kan bruges til.

Glumsø station. Som nævnt er turen kommet til renoveringen af området omkring stationen.
Klaus Jørgensen og Peter Kapiczynski Nielsen fra Næstved kommune folder planerne for Glumsø station og området omkring stationen ud.

Hvordan kommer det til at se ud?

Hvordan bliver adgangsvejene, og hvornår går arbejdet i gang?

Spørgsmålene er mange flere, og svarene kommer på borgermødet.

Lokalrådet har flere projekter i gang, og på borgermødet bliver der gjort status over,

hvordan det går med badebroen ved Glumsø sø og Pølsevognspladsen ved torvet.

Hvad skal den bruges til?

Det foregår alt sammen torsdag d. 28. marts kl. 19.00 på Glumsø skole.


 

 

Debatmødet 7. juni 2018

 

Lokalrådet 7. juni 2018

Lokalrådet 7. juni 2018

 

6. arbejdsgrupper i gang til borgemødet 7-6-2018

6. arbejdsgrupper i gang til borgemødet 7-6-2018

 

 

 

 

 

 

 

 


Lokalrådet arbejder med borgerinddragelse og vi ser dette som en væsentlig styrke for at gennemføre projekter og aktiviteter. En af vejene for borgerinddragelse er
LUP – Lokale Udviklings Planer.
I 2015 gennemførte lokalrådet en elektronisk spørgeskemaundersøgelse (LUP), der gav et godt fingerpeg om hvilke ønsker borgerne havde til opgaver lokalrådet skulle arbejde med. En stor del af disse opgaver er nu løst, så vi vil derfor i løbet af efteråret 2017 foretage en ny undersøgelse, hvor vi håber, du vil komme med dine input og ønsker.
På denne baggrund har lokalrådet arrangeret et

borgermøde onsdag 22. november 2017 i Den Gule Cafe på Glumsø skole

(se referat under referater 2017)

hvor man vil orientere mere dybdegående om baggrunden for LUP’en og om de enkelte aktiviteter der kan stemmes på.
Se nedenfor hvilke ideer som vi kan stemme på. Du er også meget velkommen til selv af skrive en ide eller flere ind til os eller kontakte os direkte med dine ideer eller andre forslag på mail glumsoelokalraad@gmail.com eller på mobil 4123 2612 (lokalrådets formand).
Sådan ser ideerne ud lige nu, har du en ide der ikke er kommet med?:
Byen
Boligudvikling – tilflytning til byen af alle aldersklasser og kategorier*
Bevarelse af vuggestue, børnehaver, skole
Adgang til offentlige toilet(ter) i byrummet
Indretning af hyggeområde på parkeringspladsen (tidligere pølsevognsplads)
Infrastrukturen
Glumsø Stations fremtid *
Bedre trafiksikkerhed for cyklister og motionister *
2 minus 1 vej og Cykelsti mellem Herlufmagle og Glumsø
Bedre kollektiv transport i lokalområdet, (sammenhæng mellem Glumsø og omegn)
Cykel/gangbro over den nye banetrace som forlængelse af Åsø bygade.
Dette giver bl.a. gående og cyklister mulighed for i området hvor den nu nedlagte vejbro var, at komme fra vest til øst og visa versa uden at skulle helt over Glumsø eller Møllebækvej.
Synliggørelse af lokalområdet
Styrket samarbejde mellem lokalområdets mange foreninger *
Bedre markedsføring/promovering af de tilbud, faciliteter, som allerede er, eventuel turistbrochure
Byporte – synliggørelse af indkørsel til byen på jernbanebroerne og veje
Naturen og/eller turisme
Glumsø naturcenter*
Forbedringer ved Hjertestien *
Glumsø på Sjællandsleden *
Adgang til skov og land – udvalgte steder forbindes med systemer af stier, markveje genoprettes og nye spor laves*
Både og kanoer på søen – evt. en sejlklub/ Roklub (udnyttelse af bygninger ved tidligere rensningsanlæg)
Udlægning og navngivning af stier i området eks. (hjertestien, Poul Eriks sti, osv)
Etablering af muldtoilet ved Smørhullet
Videreudvikling omkring vores badestrand, eksempelvis, badebro, vinterbadningsfaciliteter (omklædning, sauna)
Bænkesæt sat op ved stranden, det ville være fint for dem der bader, så var der lidt at lægge håndklædet
Vandrehjem i Glumsø
Infostander der fortæller hvordan naturstyrelsens arealer må anvendes og hvordan de lokale skove må og kan anvendes
Et aktivt liv
Legepladser i Glumsø *
Skibakke-optræk om vinteren på den store kælkebakke i anlægget.
Udendørs træningscenter.
Et sted hvor unge må være uden at folk på Facebook bliver rasende fordi man hører høj musik og hvor man må drikke
Et sted hvor unge (6-16 år) kan spille computerspil
Flere/bedre sportsmuligheder
Udendørsscene ved biografen og f.eks en drive-in-biograf
Udvidelse af Glumsø Hallens kapacitet – eksempelvis bedre faciliteter for opbevaring af redskaber og rum for mindre aktiviteter som yoga, spinning, fitness, mindre gymnastikhold.

Andet
Vedligeholdelse af eksisterende anlæg og faciliteter – eksempelvis, skolen og andre institutioners omgivelser, veje/stier/beplantninger, shelter ved speedwaybanen.
Har du andre forslag til aktiviteter, der kan være med til at sikre en god udvikling i Glumsø og omegn?
Du er også meget velkommen til selv af skrive en ide eller flere ind til os eller kontakte os direkte med dine ideer eller andre forslag på mail glumsoelokalraad@gmail.com eller på mobil 4123 2612 .

Se mere   http://www.glumsoavis.dk/LUP-side