Glumsø og Omegns Lokalråd

Glumsøs Lokalråds møder er åbne du er altid velkommen til at deltage

Se under referatet, hvornår det næste møde er.

 

Dagsorden for møde torsdag den 21. februar 201 9 kl 18:30

i Glumsø Hallens Cafeteria 

Deltagere: Otto Høst, Jens Nygaard Knudsen, Poul Eriksen, Thor Temte, Alice Døssing, Visti Christoffersen, Arne Larsen, Jens B. Nielsen, Morten Schmidt Pedersen, Kurt Rasmussen 

Afbud:. Karen Henriksen 

Valg af ordstyrer og referent.

                Ordstyrer…..

                Referent……

 • 1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Møde 17-01-2019

                Forslag til omformulering omkring pkt. 3.2.6 (Morten)

Gennemgå aftalte opgaver iflg. referat møde

 • 2 Godkendelse af dagsorden.
 • 3 Orientering ved formand/medlemmer.
  • 1 Formanden:
   • 1.1 Kommuneplanstrategi – info fra mødet
   • 1.2 Kørselsordning Plustur – resultat for første halve år
   • 1.3 Møllebæksalen – tæt på lukning
   • 1.4 ….
  • 2 Medlemmer:
   • 2.1 Blomst til ”Vaniljestangen” (Poul)
   • 2.2 Lokalrådet på infostander (Poul)
   • 2.3 Webside for Næsby bylaug (Poul)
   • 2.4 Aflåst cykelsparkering (Morten)
   • 2.5 …

 

 • 4 Generalforsamling – Borgermøde torsdag 28 marts 2019
  • 1 Generalforsamling & Borgermøde
   • 1.1 Annoncering – udformning / tid/sted
   • 1.2 Forslag til ny(e) medlemmer i lokalrådet
   • 1.3 Pkt. på Borgermødet – ud over Stationen, Spånpladegrunden.
   • 1.4 Praktiske ting:
    • 1.4.1 Hvem står for indkøb af drikkevarer øl/vand
    • 1.4.2 Hvem sørger for flasker til indlægsholdere
    • 1.4.3 Hvem møder på hvilket tidspunkt
    • 1.4.4 ……
   • 1.5 …….……
 • 5 By vicevært
  • 1 Forslag om By Vicevært i Glumsø (Arne)
 • 6 Trafikken/cykelsti Glumsø-Sandby  
  • 1 Den sag blev vist ikke helt afklaret på sidste møde. Det kan så gøres nu, eksempelvis – hvem, gør hvad, hvornår (Jens & Morten)
 • 7 Promovering af aktiviteter i/omkring Glumsø
  • 1 Skal vi (mere professionelt) promovere aktiviteter i/omkring Glumsø, dels Lokalrådets dels generelt (Poul)
 • 8 Funraising
  • 1 Er vi generelt gode nok til at søge/få midler fra fonde, puljer, etc. Hvorledes optimere vi dette
 • 9 Status på projekter
  • 1 Ung i Glumsø (Kurt)
  • 2 Sansotek (Jens K.)
  • 3 Stationsbygningen (Poul)
  • 4
 • 10 Økonomi
  • 1 Fremlæggesle af revideret regnskab (Jens B)
  • 2 Forslag til lukning af projekter og oprettelse af ”drift” projekt (Jens B)
  • 3 Refusion af udgifter afholdt af kasser (Visti)
  • 4 …..
 • 11
  • 1 (Eventuel) ændring af mødedato for juni møde

Næste møder:

Generalforsamling og Borgermøde: Torsdag 28. marts – Gule Cafe på Skolen
Lokalrådsmøde: Torsdag 11. april

Lokalrådsmøde: Torsdag 9. maj
Lokalrådsmøde: Torsdag 13. juni.

Sommerferie