Den 7. juni 2004 underskrev Suså Kommunes borgmester Poul Erik Sørensen og Miljøministeren betingelserne for overdragelsen af de kommende skovarealer til Staten. Overdragelsen og underskrivelsen fandt sted i projektområdet. Suså Kommune overdragede i alt ca. 44 ha landbrugsjord til Miljøministeriet ved kontraktens underskrift.
September 2004 blev nedsat en arbejdsgruppe, som fik ansvaret for udarbejdelse af et planforslag.

Tornskadesletten20.05 (8)

Tornskadesletten østsporet op til udsigtspunkt og Smørhullet (Bålhytten i Glumsø)

se rapporten

Tryk på foto og se skovens ruter

og se folderen

skoven30.04.2007

Den nyplantede skov 30. april 2007 med udsigt til Glumsø Kirke

Kastanjeskoven ved Stendyssevej blev plantet af folk i Glumsø 7. maj 2006. Det blev startet på Glumsø Statsskov

Kastanjeskoven ved Stendyssevej blev plantet af folk i Glumsø 7. maj 2006. Det blev starten på Glumsø Statsskov

skoven29.12.06 (2)

Indhegning til Hundeskoven i Glumsø Statsskov 29. december 2006

24-6-2017 Handicapsti og Glumsø Tingsted indviet

24-6-2017 Handicapsti og Glumsø Tingsted indviet af over 70personer, bl.a. 7 rickshaw med passagerer, 4 elscootere og en elkørestol.

 

Fugleskjul indviet 21. oktober 2017

Toilet nær Smørhullet februar 2018