Glumsø og omegns lokalråd2019-03-21T09:11:04+00:00

Referater           LUP          INFO Tavler       Vedtægter

 Kom og få indflydelse  på Glumsø og Omegns Lokalråd vores formål er på vegne af borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne at varetage fælles interesser og anliggender. (Bylaug i dækningsområdet. Glumsø Lokalråd repræsenterer ca. 3.200 borgere. Af repræsentative foreninger er i dækningsområdet, udover Glumsø og Omegns Lokalråd Næsby Bylaug, Tyvelse Bylaug, Landsbyforeningen for Tyvelse og Omegn og Næsby Tyvelse Gymnastikforening. Med lidt god vilje desuden Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus).

Lokalrådets formål er, at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Glumsø Lokalråd
arbejder udelukkende med sager, som har betydning for lokalområdet eller som Næstved kommune ønsker behandlet/vurderet. Glumsø Lokalråd er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

 

Medlemskab af Glumsø og Omegns Lokalråd.

Lokalrådet er upolitisk, og alle borgere over 15 år, der bor i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne er automatisk medlemmer af lokalrådet.

Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den til glumsoelokalraad@gmail.com
eller kom til Glumsø og Omegns Lokalråds møder og fortæl om ideen.
Møderne er offentlige, og du er meget velkommen. Når ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Kobberstuen på Glumsø Gamle Kro.

 

Lokalrådet 2018

Formand:  Visti Christoffersen
ervichr@gmail.com

Næstformand: Jens N. Knudsen
jensnknudsen@gmail.com

Kasserer: Jens Bybeck Nielsen

jensbybeck@gmail.com

Karen Henriksen,
keh55keh@gmail.com 

Sekretær: Alice Døessing
alice.doessing@gmail.com

Kurt Rasmussen

Poul B. Eriksen, pbe@cirkelnet.dk

Otto Høst

Thor Temte

Suppleanter:

Arne Larsen

Morten Schmidt Pedersen