Glumsø og omegns lokalråd 2018-11-09T07:25:08+00:00

REFERATER           LUP          INFO TAVLER       VEDTÆGTER

Glumsø og Omegns Lokalråds formål er på vegne af borgerne i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne at varetage fælles interesser og anliggender. (Bylaug i dækningsområdet. Glumsø Lokalråd repræsenterer ca. 3.200 borgere. Af repræsentative foreninger er i dækningsområdet, udover Glumsø og Omegns Lokalråd Næsby Bylaug, Tyvelse Bylaug, Landsbyforeningen for Tyvelse og Omegn og Næsby Tyvelse Gymnastikforening. Med lidt god vilje desuden Sandby-Vrangstrup Forsamlingshus).

Lokalrådets formål er, at virke for områdets særlige interesser og som bindeled mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

Glumsø Lokalråd
arbejder udelukkende med sager, som har betydning for lokalområdet eller som Næstved kommune ønsker behandlet/vurderet. Glumsø Lokalråd er uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

WP_20170201_10_22_37_Pro

 

Medlemskab af Glumsø og Omegns Lokalråd.

Lokalrådet er upolitisk, og alle borgere over 15 år, der bor i Næsby, Tyvelse, Vrangstrup, Sandby, Glumsø og Bavelse Sogne er automatisk medlemmer af lokalrådet.

Har du en ide, som du synes vi skal høre om, så skriv den til glumsoelokalraad@gmail.com
eller kom til Glumsø og Omegns Lokalråds møder og fortæl om ideen.
Møderne er offentlige, og du er meget velkommen. Når ikke andet er nævnt, afholdes møderne i Kobberstuen på Glumsø Gamle Kro.

 

Næste møder:

Torsdag den 16. august: Borgermøde.

LINKS:

REFERATER           LUP          INFO TAVLER       VEDTÆGTER 

Næstved Byråd med ledsager var på besøg i Glumsø Lørdag eftermiddag. Visti Christoffersen og Poul Berre Eriksen fra Glumsø Lokalråd bød velkommen ved Glumsø Biograf, de blev alle indviteret på besøg i Biografen, Henrik fra Biografen fortalte ganske kort om dens historie, spørgelysten fra politikerne vedr. film, arrangementer osv. var der også plads til. Derefter gik alle op til Cafe Rejseladen, hvor der blev fortalt om dennes historie, et lille stop ved apoteket, hvor der blev talt bla. om KOKS, som løber af staben sidste weekend i August. Borgmester Carsten Rasmussen roste Glumsø by for den vækst der er, en by med Stationen, Brugs-Tank-Apotek-Tøjbutikker- Møbler-Fakta- Frisører, blot for at nævne en, del af hvad der er i Glumsø. Når stationen er færdig bygget, vil det være meget atraktivt for nytilflyttere Der var stor ros til alle de frivillige i byen, samt lokalrådet(alle i byen) for at yde en kæmpe indsats, uden alle, intet liv i en by i vækst. Derefter gik turen til søen, der fortalte Visti/Poul om badesøen, hvilket politikerne spurgte lidt ind til, og det fik de svar på. Så gik turen til Cykel & Knallertmuseumet, indehaveren Peder fortalte om dets historie, og at det var privat ejet, og ønskede gerne flere besøgende, der var ikke de mange annonce kr, så et lille opråb om at flere kommer og kigger. Så gik turen til den Gule Cafe på Susålandes skole, hvor der bla. blev talt om indskolingen og m.m. På skolen var lokalrådet vært med lidt vådt og tørt( super lægger kringle)Visti/Poul fortalte om de planer, der er vedr. flytning af station/spor/højhastigstog, flytning af jord 6000 tusind tons = 1 lastbil pr. 1/4 min flytter det omregnet, og på sigt vil togene køre 200 km i timen og 80 godstog vil pasere om dagen gennem stationen, Borgmester Carsten Rasmussen understøttede Visti/Pouls orientering vedr. dette. Så gik turen til den berømte Spånpladefabrik, hvor der om meget kort til være en masse aktivitet, gravearbejde, diverse udmålinger/nedrivning af hegn, flytning af jord, der blev ganske kort snakket om planer med grunden, der bliver et borgermøde Torsdag d. 17/8 , hvor kommunen og lokalrådet er nået lidt længere med disse planer. Så husk, at komme og lyt/bidrage med gode ideer (17/8-2017) derefter tog Glumsø Lokalråd afsked med byrådet og ledsagere.

 

 

Lokalrådet 2018

Lokalrådet 2018

Glumsø Lokalråd 

Formand:  Visti Christoffersen, 2017
ervichr@gmail.com

Næstformand: Jens N. Knudsen, 2017
jensnknudsen@gmail.com

Kasserer: Jens Bybeck Nielsen

jensbybeck@gmail.com

Karen Henriksen, 2017
keh55keh@gmail.com 

Sekretær: Alice Døessing 2018
alice.doessing@gmail.com

Kurt Rasmussen

Jens Byager 2018

Poul B. Eriksen, pbe@cirkelnet.dk

Otto Høst, 2018

Arne Larsen, 2018

Thor Temte, 2018

Suppleanter:

Arne Larsen

Morten Schmidt Pedersen