Den Lokale Udviklingsplan for Glumsø

Lokale Udviklingsplan:

I 2015 lavede Glumsø og omegns Lokalråd i samarbejde med Næstved Kommune den første version af en samlet lokal udviklingsplan (LUP) for Glumsø og omegn. En stor del af de projekter, der er beskrevet i planen, er efterfølgende sat i værk eller realiseret. Heraf kan bl.a. nævnes arbejdet med at sikre Glumsø Stations fremtid og udvikle Spånpladegrunden, etablering af ’Sansoteket’ ved Glumsø bibliotek, Danmarks korteste badestrand og Fugleskjulet ved Glumsø sø.

Med denne version 2.0 af den lokale udviklingsplan er vores ønske at fortsætte det gode arbejde med at videreudvikle Glumsø og omegn og fortsat motivere borgerne i området til at engagere sig i enkeltprojekter og i udviklingen generelt.

børn