Tyvelse er en velbevaret kirkelandsby med mange oprindelige og uforstyrrede træk. Kirken ligger mod sædvane i den laveste del af byen ud mod åen og Almosen, der er udnævnt til kulturarvsareal (sb.nr. 050612-32).

I Tyvelse er et bylaug, et selskabslokale og en smuk natur med Bavnebakken.