April 2017

 6     Igangværende projekter (4 første har lokalrådets topprioritering)

 6.1             Glumsø stations fremtid —> Tovholder: Poul E                         i Drift

                   En borger har henvendt sig vedr. et servitut pålagt ejendommen. Servitutet omhandler ”ledelinjen for flagermus”
Her blev talt om en servitut på træer, grundet flagermus, Poul vil sammen med pågældende nærmere undersøge baggrunden for dette servitut.

 6.2             2-1 veje som skoleveje —> Tovholder: Arne L                            i Drift

 6.3             Legeplads ved Biblioteket —> Tovholder: Jens                    

 6.4             Badestrand i Anlægget —> Tovholder: Otto                              

                    Kommunen har endnu ikke fjernet den negative omtale om badestranden, Thor kontakt til rette vedkommende på tirsdag

 6.5             Hjertestien —> Tovholder: Jens.                                                                        Aktiv

                    Fugleskjul: møde den 24/4-17 Jens har ansøgt om 130.000,00 til Fugleskjulet, GOL administrationen foreslår at der samlet tildeles 100.000,00 for 2016.                             Jens er i gang med at søge fonde til resten af pengene.
Jens og Visti skal sammen lave en skrivelse om nogle betingelser vi skal tage ansvar for, til teknisk miljø.

 6.6             Ny hal2 i Glumsø —> Tovholder: Visti.                                                             I drift

 6.7             Adgang til skov og land —> Tovholder: Thor.

                    Spangen i Næsby den 24/4-17, reetablering af gammel forbindelse.

 6.8             Samarbejde med politi —> Tovholder: Visti.                              I drift

 6.9             Information til områdets beboere —> Tovholder: Visti.          Se borgermøde

 6.10           Glumsø Avis —> Tovholder: Poul E. 

                     I forbindelse med ny hjemmeside har Næstved kommune udsendt vejledning for i hvilket omfang der må omtales/reklameres for private virksomheder. Poul                       gav udtryk for at det var restriktioner som ikke var acceptable og vil tage sagen op.

 6.11               Glumsø på Sjællandsleden —> Tovholder: Thor.

 6.12               Mikrovirksomheder —> Tovholder: Poul.               I drift

 6.13               Boligudvikling i Glumsø. Tovholder: Visti.               Se borgermøde

 6.14               Loftværket—>                  Tovholder: Poul E             svært at finde sine fødder, pilotprojekt

 6.15               Ny politik –-> Tovholder: Visti        

 6.16               Næstved som Kulturarvs kommune –->  Tovholder: Poul E.   Afventer et nyt møde

 6.17               Hjertestartere i Glumsø –> Tovholder; Otto           

Visti informerede at man var ved at undersøge hvilke database 112 brugte for at finde nærmeste hjertestarter.
Det tyder nemlig på, at de er de eneste der har ALLE startere i basen.

 6.18                   Elektronisk infostander Tovholder: Alice              

Alice deltager i møder (Elisabeth Tramp) omkring eventuel elekronisk infostander i Glumsø

 6.19                   Indvielser/fødselsdage    Tovholder: Otto,

Otto indkalder Doris, Jens, Poul(Hundeskov) til møde om fælles fødselsdag/indvielse (se under ovenstående pkt 3) 

Alle øvrige projekter udsættes til næste møde

 7     Prioritere 4 første projekter som har lokalrådets topprioritering