Sandby Kirke

Sandby Kirke

Herregård og landsby

Rene Sillemark Hansen

Sandby Kirke

Sandby ligger på det skrånende, nordvendte terræn oven for Susådalen. Den gamle landevej, Sandbyvej, fra Ringsted til Glumsø danner i dag skellet mellem den ældre landsby og den nyere bydel i øst, der blandt andet rummer et parcelhuskvarter. Bygaden, Ølsevej, løber øst-vestligt på langs ad skråningen og har i den østlige bydel karakter af en lille bygade med missionshus (opført 1896), tidligere skole (opført 1896, udvidet 1934) og brugsforening.

 

Tidligere bageri i Sandby

I Sandby ligger Sandbygård og Sandby Kirke .

Sandby Kirke

Sandby Kirke

I Sandby Sogn findes flg. autoriserede stednavne:
Brobanke Bulbjergmarken Buske

Sandbygård 2011

Sandbygård 2011