Sandby 31-10-2014

Til Centerchef Gitte Nonbo.

Nedlæggelse af afstemningssted i Sandby forsamlingshus

Det var måske ikke meningen, at vi som bor i Sandby skulle have hørt noget om, at man i Fællessekretariatet Næstved kommune, havde tænkt sig at forelægge et forslag for Næstved kommune, om at lukke afstemningsstedet i Sandby forsamlingshus og lægge det sammen med Glumsø kro, men der var da heldigvis en person i Glumsø, der synes, at vi i Sandby skulle orienteres om, at der var kommet en høring til Glumsø Lokalråd om dette.
Skal en høring ikke offentliggøres, så dem det handler om kan læse det?
Vi har ikke kunnet finde det.

Vi fatter heller ikke, at man kan måle noget på, at vi ikke står og brokker os over, at vi skulle køre til Glumsø sidste gang.valgsted Sandby 001
Vi vidste alle, at Sandby forsamlingshus var lejet ud til privat fest (og det er jo det huset skal overleve på), men det giver da ikke grund til også at tage det fra os i fremtiden.
For meget kort tid siden var bestyrelsen fra forsamlingshusene til møde i kommunen, hvor de blev opfordret til at sørge for så meget aktivitet i forsamlingshuset som muligt, men jeg kalder ikke dette for opbakning fra kommunen.

Vi i Sandby undrer os over, at vi ikke er hørt, og vi forstår ikke de modstridende parter, som opfordrer os til at bakke op om vore forsamlingshus, når en anden part så vil lukke det som afstemningssted.